MƏKTƏBDƏ ƏDƏBİYYAT FƏNNİ
10 sinif
Bölmələr

******

16.09.2021, 22:12

 

                  X SİNİF  ŞAGİRDLƏRİ ÜÇÜN  VƏSAİT                     

 

Bir neçə söz

X sinifdə tədris edilən mövzular

X sinifdə öyrənilən bədii əsərlər

 

 

 
Copyright Ədəbiyyat dərsliyi © 2021