MƏKTƏBDƏ ƏDƏBİYYAT FƏNNİ
Molla Pənah Vaqif. “Pəri”
Bölmələr

******

17.08.2019, 23:50

Molla Pənah Vaqif

(1717–1797)

 

“Pəri” qoşması

 

Boyun sürahıdır, bədənin büllur,

Gərdənin çəkilmiş minadan, Pəri!

Sən ha bir sonasan, cüda düşübsən

Bir bölük yaşılbaş sonadan, Pəri!

 

İxtilatın şirin, sözün məzəli,

Şəkər gülüşündən canlar təzəli,

Ellər yaraşığı, ölkə gözəli,

Nə gözəl doğubsan anadan, Pəri!

 

Üz yanında tökülübdür tel nazik,

Sinə meydan, zülf pərişan, bel nazik,

Ağız nazik, dodaq nazik, dil nazik,

Ağ əllərin əlvan hənadan, Pəri!

 

Ovçusu olmuşam sən tək maralın,

Xəyalımdan çıxmaz hərgiz xəyalın.

Ənliyi, kirşanı neylər camalın,

Sən elə gözəlsən binadan, Pəri!

 

Günəş təki hər çıxanda səhərdən,

Alırsan Vağifin əqlini sərdən,

Duaçınam, salma məni nəzərdən,

Əskik olmayasan sənadan, Pəri!

 

 
Copyright Ədəbiyyat dərsliyi © 2019
Создать бесплатный сайт с uCoz