MƏKTƏBDƏ ƏDƏBİYYAT FƏNNİ
Nabati. Gəzəlin adı
Bölmələr

******

18.08.2019, 01:03

Seyid Əbülqasim Nəbati

Olasan

(ixtisarla)

Görüm, ey şux, səni xürrəmü xəndan olasan,

Qönçə gültək açılıb, zibi-gülüstan olasan.

Geyəsən əyninə hər həftədə bir dəst libas,

Bərq urub aləmə bir mehri-dirəxşan olasan.

Tirmə başında, ayağında firəngi başmaq,

Sona kəklik kimi hər yanə xuraman olasan.

...Olmaya şəngü qəşənglikdə də bir tay sənə,

Hamı dilbərlərə sən sərvəri-xuban olasan.

Nə qədər var isə ömrün gəzəsən məstanə,

Bu cahan bağına bir sərvi-xuraman olasan.

...Bir dua qıldı Nəbati, onu mövlayə burax,

Ta onun sineyi-suzanına dərman olasan.
Copyright Ədəbiyyat dərsliyi © 2019
Создать бесплатный сайт с uCoz