MƏKTƏBDƏ ƏDƏBİYYAT FƏNNİ
İfadəli oxu nümunələri
Bölmələr

******

27.07.2021, 19:11

Bədii oxu ustasını dinləyin!

Xalq artisti İlham Əsgərov

Xəlil Rza. Oğul Həsrəti
YükləQulaq as
Əhməd Cəmil. Can nənə bir nağıl deYükləQulaq as
Şəhriyar. Aman ayrılıqYükləQulaq as
Fikrət Qoca. ŞuşaYükləQulaq as
Mircalal Paşayev. BaharYükləQulaq as
Səməd Vurğun. CeyranYükləQulaq as
Abdulla Şaiq. KöçYükləQulaq as
Əhməd Cavad. AzərbaycanYükləQulaq as

Copyright Ədəbiyyat dərsliyi © 2021